Ипотечни Кредити, Жилищни, за покупка на имот, за рефинансиране, за строеж на ипотечни кредити.

Ипотечни Кредити,онлайн сравнение на над 300 оферти за жилищни и ипотечни кредити.

Това са кредити,отпускани с цел придобиване,ремонт или строителство на недвижим, като обезпечение по кредита е ипотека върху самия имот,придобит със средствата от кредита,на друг ваш имот или такъв на трето лице.Те могат да бъдат също така и за рефинансиране на друг ипотечен кредит.Обикновено са структурирани за период от 30 или повече години,като изплащането им трябва да се извършва на определени месечни вноски,в зависимост от условята на сключения договор.Има множество различни варианти на ипотечни кредити,но някои зависимости,валидни навсякаде.
Ливха: тя може да бъде фиксирана или варираща

Срок: ипотечните кредити имат определен срок,през който цялата сума от кредита трябва да бъде изплатена.

Сума: за погасяване на заема и нейното изплащане на определени интервали.

Предплащане: някои банки,ограничават предплащането на даден ипотечен кредит,като налагат глоба на кредитополучателя.

Видове ипотечни кредити

Ипотечни Кредити за покупка на имот:

Това са кредити,които служат за покупка на имот,при който можете да ипотекитаре въпосния имот в полза на банката.Също така за ипотеката може да се използа и друг ваш имот или пък имот на трето лице,стига имотът да отговаря на изискаванията на кредитора.
Ипотечни Кредити за Довършителни Работи или Ремонти:

Това са кредити отпускани от банките за ремонт на стари сгради или довършителни работи на новопостроени имоти.При този вид ипотечни кредити,банките отпускат кредит срещу ипотека на ваш имот или имот на трето лице,като характерното е ,че той се отпуска на определен брой траншове,предварително договорени между двете страни.

Ипотечни Кредит за Строителство

Това са кредити,които банките отпускат на физически лица,за строителство на частни обекти(да не се бърка с бизнес кредити),при които можете да ипотекирате ваш собствен имот или такъв на трето лице.В много случаи изплащането му сатава на определни брой траншове,които зависят от предварително заложенто в проекто-сметната документация изразходване на средствата.Характерното при този кредит е,че можете сам да извършите строителните дейности или пък да ги възложите на фирма изпълнител.

Ипотечни Кредити за Рефинансиране

Това са кредити,с които можете да погасявате вноски по вече съществуващ кредит,с цел да улесните моментното си финансово състяние.

Потребителски Кредити с Ипотека

Това са кредити,при които ипотекирате ваш имот в полза на банката,но тя не съблюдава за неговото изразходване.Обикновено тези кредити се използват за лични текущи нужди.Да,това е предимство,но лихвените проценти при тези кредити са винаги по високи от колкото при останалите ипотечни кредити,също така,сроковете за тяхното погасяване са по малки,а и изискванията за доход,от банките,по големи.

Ипотечни Кредити за покупка на имот:

Това са кредити,които служат за покупка на имот,при който можете да ипотекитаре въпосния имот в полза на банката.Също така за ипотеката може да се използа и друг ваш имот или пък имот на трето лице,стига имотът да отговаря на изискаванията на кредитора.

Ипотечни Кредити за Довършителни Работи или Ремонти:

Това са кредити отпускани от банките за ремонт на стари сгради или довършителни работи на новопостроени имоти.При този вид ипотечни кредити,банките отпускат кредит срещу ипотека на ваш имот или имот на трето лице,като характерното е ,че той се отпуска на определен брой траншове,предварително договорени между двете страни.

Ипотечни Кредит за Строителство

Това са кредити,които банките отпускат на физически лица,за строителство на частни обекти(да не се бърка с бизнес кредити),при които можете да ипотекирате ваш собствен имот или такъв на трето лице.В много случаи изплащането му сатава на определни брой траншове,които зависят от предварително заложенто в проекто-сметната документация изразходване на средствата.Характерното при този кредит е,че можете сам да извършите строителните дейности или пък да ги възложите на фирма изпълнител.

Ипотечни Кредити за Рефинансиране

Това са кредити,с които можете да погасявате вноски по вече съществуващ кредит,с цел да улесните моментното си финансово състяние.

Потребителски Кредити с Ипотека

Това са кредити,при които ипотекирате ваш имот в полза на банката,но тя не съблюдава за неговото изразходване.Обикновено тези кредити се използват за лични текущи нужди.Да,това е предимство,но лихвените проценти при тези кредити са винаги по високи от колкото при останалите ипотечни кредити,също така,сроковете за тяхното погасяване са по малки,а и изискванията за доход,от банките,по големи.

СТЪПКИ ЗА ЖИЛИЩЕН И ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ (НАЕМАТЕ ЛИ СЕ С ТОВА?)

  1. Запознаване с банките и кредитните продукти – в България има 29 банки и над 100 продукта по жилищни и ипотечни кредити. Имате ли възможност да ги обиколите всичките и да се запознаете с актуалните им условия по жилищни ипотечни кредити?
  2. Избор на кредит – вечер вкъщи обсъждате кой е най-подходящият жилищен или ипотечен кредитен продукт за Вас, докато направите своя избор. Пресметнахте ли каква цена ще платите за всеки жилищен кредит?
  3. Подготовка на документи за кандидатстване – всяка банка изисква специфичен пакет от документи при първоначалното кандидатстване. Вие попълнихте ли необходимите бланки, които трябва да подадете в банката?
  4. Подготовка на документи за окончателно одобрение – след първоначалното кандидатстване започва дълга подготовка на останалите необходими документи. Знаете ли кои трябва да извадите сами и кои да изисквате от продавача? А запознати ли сте кой документ от коя администрация трябва да се извади?
  5. Изготвяне на пазарна оценка – всяка банка работи с определени фирми оценители. Имате ли време да чакате телефонното позвъняване на оценителя и да се съобразите с неговата програма, за да присъствате на огледа?
  6. Подписване на договор за кредит – договорът за жилищен и ипотечен кредит е изпълнен с много клаузи. Не Ви ли се иска да имате повече време да ги проучите и да има към кого да се обърнете при възникнали въпроси?
  7. Организиране на ипотека – всяка банка работи с точно определени нотариуси. Знаете ли кои са те и имате ли време да избирате и да актуализирате необходимите документи?
    Усвояване на сумата – това вече е лесно, нали? 😉
Жилищни и ипотечни кредити