Количеството усвоени кредити в България устремно се покачва през годините на демокрация. Като причина за това повишение се отбелязва преминаването на нашата държава към пазарна икономика, в чиято основа е залегнал кредитния ресор.

През последните четири години банките изградиха конкретни изисквания при отпускане на кредити на физически лица, с което затрудниха получаването на заеми. С цел подсигуряване на финансовата си стабилност, физическите лица пожелали да получат кредит намериха ниша в пазара с ново разклонение, което се разви за отрицателно време, а именно: бързите кредити осигурявани от небанкови финансови компании.

След като навлезе финансовата икономическа криза, то и нашата държава не беше подмината, много хора изпитаха спешна необходимост от финансови средства на заем. Независимо, че повечето то тях мислят, че компаниите отпускащи кредити на физически лица е пореден похват за натрупване на лесни авоари, то не можем да отречем тяхната сериозна социална функция, която стабилизира капиталово обществото.

Освен покачването на количеството усвоени кредити, то на пазарът за финансови услуги се появяват все повече компании които предоставят на своите потребители услугата бързи кредити онлайн. Има вероятност след време да се намалят лихвените проценти при този род заеми, които до сега се базираха на високия кредитен риск, поеман от заемодателя.

За в бъдеще се очаква количеството кандидати за бързи кредити да се покачи драстично, както това се случи през последните три години. Предпоставките са видими – все по-нарастващата спешна нужда от сравнително малки суми, които са необходими за покриването на текущи разходи като битови сметки, закупуване на техника, както и други непредвидени.

Малко хора са наясно, че този начин на светкавично кредитиране датира от края на миналия век и отначало всичко е било с цел социални изгоди за финансово затруднени семейства. Така, че за едни кредитите са кошмар, но за други те са като спасение. Особено когато няма към кого да се обърнат за помощ, а парите им трябват незабавно. Ето защо може да се каже, че бързите кредити имат немалка социална функция за обществото тъй като те създават усещане за сигурност.

В Италия например държавните служители и пенсионерите са с приемущество, тъй като отпусканите кредити са с фиксирана лихва и са с преференциални условия. Всяка една кредитна институция си партнира с италианския пенсионен фонд (INPDAP), подобно на нашият НАП. Италиански граждани могат да вземат кредит директно от INPDAP, които се финансират от кредитния фонд, или от кредитни институции представени от организацията INPS. Като цяло италианското правителство води доста социална политика относно предоставянето на кредити. Италиански фирми като presitimycredit.it се занимават с отпускането на онлайн заеми, които са с облекчени условия по кандидатстване и одобрение. Институцията си партнира с Unicredit Bulbank и Banco Posta.

Бързи заеми и социалните им функции като стабилизатор на обществото