Седем е щастливо число, а с тези седем правилни стъпки, които предлагаме, може да улесните задачата си когато кандидатствате за потребителски кредит. Банковите нецелеви кредити са много привлекателен продукт, защото не ангажират кредитоспособни физически лица с конкретно харчене на парите.

Пресметнете от колко пари имате нужда, колко от тях ще похарчите и колко ще се насочат към погасителната вноска, за да може да започнете връщането на парите безпроблемно. Може да искате да купите кола, обзавеждане, да направите ваканция, каквото й да е, просто пресметнете колко ще струва, за да не се окажете след това обвързани за по-дълъг период от време.

Направете си извадка за кредитния рейтинг и кредитната история, разбира се ако имате такава. Кредитният рейтинг е сбор от много фактори, като различните банки имат различни изисквания, но вие може да направите собствена си извадка: къде работите, колко получавате, сменяли ли сте често работата си, какво е семейното ви  положение и така нататък. Извадете си готови документи, които удостоверяват отговорите на тези въпроси.

Тръгнете на пазар за кредити. Разгледайте онлайн банкови оферти за потребителски кредити и техните изисквания. Не забравяйте да проверите и небанковите кредитни институции за техните бързи кредити. Там също може да се доближите до сумата която ви трябва.

Консултирайте се с кредитен експерт или с грамотен финансово човек, с който да обсъдите предварително кредитни въпроси.

След като имате достатъчно информация, обработете събраното и направете сравнителен анализ. Според това което виждате и според това което притежавате, и искате да получите, може везните да се наклонят в една или друга посока.

Направете крачка назад и преоценете коя е по-подходящата кредитна институция за вас към този момент. Може банката да ви се струва по-сигурна като вариант, но ако вземате кредит от небанкова институция от типа за бързи заеми, там като първи клиент може да получите бонус предложение, което да намали цената на кредита.

Последната стъпка е окончателния избор и подписването на договора. Като задължително трябва да се запознаете с всички изисквания, условия, правила, допълнителни детайли, така че да сложите подписа си.

7 правилни стъпки за потребителски кредит