Ипотечни кредити

Видове ипотечни кредити Заем, обезпечен с ипотека върху жилищен или друг вид недвижим имот се нарича ипотечен кредит. Този вид дългосрочни заеми могат да бъдат условно разделени на две основни групи: целеви жилищни кредити и нецелеви заеми за покриване на

Информация за изисквания при кандидатстване и отпускане на бърз кредит

Какво трябва да знаете, когато кандидатствате за бърз заем Имате намерение да вземете бърз кредит, без доказване на месечно възнаграждение, то бъдете бдителни и преразгледайте условията на конкурентните кредитори за усвояване на заем.

10 неща, които трябва знаете за бързите кредити

В тази статия ще ви запознаем с десет интересни и полезни неща, с които е добре, а често и абсолютно необходимо да сте запознати при кандидатстване за бързи кредити. Както знаете днес огромна част от отпусканите пари на заем са