Проследете новите тенденции на пазара на труда в България и намерете вашето място в него

Може би не си спомняте или не знаете, но новините преди 1989 г. в България се казваха „По света и у нас”.

Уви, днес заради глобализацията и новите технологични реалности, много трудно можем да намерим границата между ‘по света и у нас’ защото много сходни неща се случват навсякъде по света. Изчезват професии, нови се появяват, а страшното е, че в България, много от техническите училища, които останаха като база у нас, не успяха да произведат кадри, които да се настроят към днешната пазарна ситуация.

Нека не се вглеждаме в трагичния проблем свързан с демографската криза, или с проблемите след световната финансова криза от края на миналото десетилетие, а да видим възможни изходи или задълбочаващи се процеси. В началото на присъединяването на България в ЕС, имаше много инвестиции в страната, които трябваше да ‘отглеждат кадри’, да повишават уменията им, да ги обогатят като езикова култура, така че да си намерят работа в новите икономически и бизнес реалности на пазара на труда.

Постепенно обаче тази инерция бе загубена и хората сякаш загубиха мотивацията си да се обучават и респективно това се отрази директно на бизнес и на неговите нужди. Не случайно в последните години, все повече бизнесмени твърдят, че не могат да намерят хова за работата, която предлагат при това дори в сектори, които са традиционни за България. От този момент нататък трябва да се търси решение или решения. Нека тогава си представим няколко възможни отговора на предизвикателствата на пазара на труда:

  • Мислете за динамична работна ръка – тоест за хора, които могат дистанционно да вършат налична работа от компютъра си, или хора, които да се привлекат отвън, чрез мотивация да работят в България
  • Оптимизация на управлението на работния ресурс – използване на новите технологии за по-добро управление и комуникация с хората, които работят в дадената компания
  • Развитие на работодателското представяне – не само оптимизация на работниците и работната им среда, но и иновативно мислене и гъвкавост в представянето на работодателската длъжност пред тях. Перспектива за по-добра корпоративна култура и комуникация
  • Ясно отчитане на качествата и характеристиките на новите работни места – за да бъде всяка компания и дейности, които предлага, следва тя да се представи възможно най-ясно на пазара на труда, като използва целия си наличен потенциал. Само така новите видове професии, ще разпознаят своите изпълнители .

Източик: kredit-consult.com

Пазарът на труда се променя – шанс от който да се възползвате