Кредитната консолидация не е сложен процес. Бързо обединяване на всички ваши заеми

Консолидирането е начин, чрез който вашите задължения и кредити се комбинират, обединяват в един единствен дълг и то задължително с по-нисък лихвен процент, респективно ГПР. Вместо да плащате няколко кредита към различни кредитодатели, вие може да получите едни нов кредит, с който да платите всички останали задължения. Така на вас ви остава да обслужвате един кредит и то с по-ниска лихва, което ще ви помогне да изплатите дълговете си по-бързо.

Обединяването на кредити е възможност да спестите торба с пари. Консолидацията е важна, защото хората често плащат много високи лихви, не могат да управляват задълженията си, не плащат на време. Хората се объркват от многото различни дати за плащания, от разчитането на различни банкови извлечения. Чрез консолидирания заем вие преоформяте всички задължения в едни кредит, с една дата за плащане и с едно банково извлечение.

Предлагаме ви няколко въпроса, на които ако вие отговорите положително, то това означава, че имате сериозна задлъжнялост и трябва да помислите за консолидиране на задълженията си.

  1. Използвате ли кредитната си карта за посрещане на основните си разходи месец след месец ?
  2. Купувате ли стоки с кредитната си карта, които вие не бихте купили, ако трябва да платите в брой ?
  3. Опитвате ли да откривате нови кредитни карти ?
  4. Заемате ли пари от приятели и познати ?
  5. Притеснявате ли се, че нямате пари за да си плащате сметките ?
  6. Използвате ли кредитната си карта като необходимост, а не като удобство ?
  7. Имате ли обаждания от агенция за събиране на кредити ?

Считаме, че трябва да изпълните следните стъпки :

• да идентифицирате задълженията си;

Прегледайте всички сметки и банкови извлечения. Изчислете общия дълг. Вижте кои задължения са с най-високи лихви.

• да си съставите бюджет;

Преценете каква сума ви е необходима за ежедневни нужди и колко може да спестявате. Направете си таблица с месечните приходи и разходи.Трябва да забравите за луксозните стоки, докато нормализирате задлъжнялостта си.

• да потърсите банка, която да ви осигури консолидационен кредит;

Посетете първо вашата банка, където имате кредитна история и проведете разговор с банков специалист.

• да платите старите дългове ;

Първо трябва да платите кредитите с най-високата лихва.

• и на края – да спазвате стриктно новия погасителен план по новия кредит.

Ако не бъдете одобрен за консолидационен заем от нито една институция, то трябва да помислите за намаляване на задлъжнялостта със собствени сили – помислете за втора работа и с допълнителния приход погасявайте високо лихвените заеми.

Обединяване на кредити – Какво е кредитна консолидация?