При разплащане, картодържателя подписва касова бележка или вкарва своя личен идентификационен номер( PIN код),с които потвърждава своята самоличност.Много бизнеси в наши дни, приемат разплащане по интернет или по телефона, известно като Cardholder Not Present (CNP) transaction,или транзакция без присъствито на картодържателя. Електронна система за потвърждение,позволява на получателя на плащанията да потвърди валидността на кредитните карти,а също и баланса необходим за изпълнението на разплащането.

Този процес отнема само няколко секунди,позволяващ потвърждението да стане по време на поръчката. Потвърждението се осъществява посредством терминал за кредитно разплащане или POS система,които са връзката с банката на получателя на плащането.Друг вариант за потвърждение използват някои интернет бизнеси,които имат допълнителни изисквания за потвърждение на валидността на картите,например кодът за сигурност,намиращ се на обратната и страна(обикновено се използват последните 3 цифри).Може да вземете кредитна карта дори без да е необходимо да доказвате Вашите доходи.

Всеки месец кредитоиздателя изпраща извлечение на кредитодържателя, в което подробно са описани разплащанията,извършени с дадените кредитни карти,също така и неосъществените транзакции и таксите които трбват да бъдат платени. Ако таксите не могат да бъдат изплатени на един път,се определя минимална сума,която трябва да бъде изплащана до определена дата.В този случай, кредитоиздателя начислява лихва. Някои банкови и небанкови институции, назначават автоматично плащане от сметката на картодържателя, като по този начин предодвратяват закъсняло плащане.

Лихвени Проценти

Когато таксите по погасяване на кредитните карти не са изплатени напълно,банките начисляват лихва.Например ако похарчите 1000лв. за дадено плащане и възстановите баланса на картата през гратисния период,обикновено лихва не се начислява.Но ако след изтичането на този предиод,дори 1 лев. от сумата остане неизплатен,се начислява лихва на цялата сума от 1000лв.Процентът на лихвата зависи от договора за издаване на кредитните карти между кредитодържателя и кредитоиздателя.

Гратисен Период

Това е периодът през който, кредитодържателя трябва да изплати оставащия баланс на кредитните се карти,преди да му бъде начислена лихва.Обикновено той е между 20-40 дни,но някои кредитни институции, притиснати от постянно растящата конкуренция предлагат гратисен период в срок до една година.

Кредитни Карти без доказване на доход и без трудов договор