Информация за кредитната институция

Report Abuse

vivacredit
0 0 Reviews
Популярни

Вива Кредит: Сега, Оптима, План, Авто до 90 000 лв.! ✔

 

Продукти на вивакредит

Вива Кредит Сега

Вива Кредит Сега е предназначен за онези ситуации, когато възниква спешна необходимост от средства за непредвидени разходи. Минимумът на заемите, за които може да кандидатстват кредитоискателите в рамките на този кредитен продукт, е 100 лв., а таванът е 300 лв. Процедурата по отпускане на кредита е много бърза и лесна, а срокът на погасяване е между 14 и 30 дни в зависимост от предпочитанията на кредитополучателите.

Вива кредит "СЕГА"

Вива Кредит План

Вива Кредит План е насочен към хората, които се нуждаят от по-голяма сума и по-дълъг срок на връщане на кредита. Заемът е в размер от 300 до 1500 лв., а вноските може да са между 3 и 18.

 

Вива "ПЛАН"

Вива Кредит Авто

Една от запазените марки на Вива Кредит е заемът, който е предназначен специално за закупуването на автомобил – Вива Кредит Авто. Стойността на кредитната линия е до 4000 лв. и възможност за финансов лизинг до 30 000 лв. Одобрението е в рамките на 30 минути, а погасяването на кредита е на вноски.

 

Вива Кредит Оптима

Вива Кредит Оптима е кредит между 5000 и 90 000 лв., предоставян срещу обезпечение с имот. За последния не е необходимо да доказвате доход, нито пък се изисква да имате добра кредитна история. Одобрението също се случва бързо в сравнение със стандартните подобни кредитни продукти – в случая предварителното одобрение идва до 24 часа. Парите се усвояват до 3 дни след вписването на ипотеката. Кредитът се погасява в срок от 12 до 60 месеца, като за разлика от останалите кредитни продукти на Вива Кредит тук лихвата е фиксирана.

viva кредит "оптима"

Кредитната организация предлага и възможността кредитополучателите да рефинансират кредитните си задължения. За целта трябва да се заяви такова желание в офис на фирмата или на безплатния клиентски номер. За кредита с погасяване на една вноска може да бъде поискано удължаване на срока, като на фиксираната в договора дата се заплатят само лихва и неустойка (при липса на обезпечение по заема, предоставено от клиента). Главницата може да бъде платена в следващ по-късен период.

Условията за кандидатстване във VivaCredit

Условията за кандидатстване са максимално гъвкави, така че клиентите могат да избират измежду различни опции. Единият вариант е да се използва формата за кандидатстване, поместена на сайта на фирмата. След изпращането и Вива Кредит ще се свърже с вас в рамките на 15 минути. Другият вариант е кандидатстването да стане в офис на фирмата или в партньорската мрежа. Изискване на фирмата е кандидатите за кредит да имат навършени 21 години и доказан регулярен доход. Също така в срок до 3 дни от отпускането на кредита трябва да бъде предоставено обезпечение или банкова гаранция за кредита.

Погасяване на кредита във VivaCredit:

Опциите за погасяването на заема също са няколко. В брой вноските по кредитите могат да бъдат заплатени в офис на фирмата, на каса на Изи Пей или в партньорската мрежа на Вива Кредит. Погасяването може да стане и чрез банкова сметка.

Лихви и такси VivaCredit

Всички лихви и такси по кредитните продукти на Вива Кредит са описани в документ, озаглавен „Тарифа на „Вива Кредит” ООД, относима към договори за паричен заем „Вива Кредит Сега 14 и 30” или „Вива Кредит План”, който е публикуван на сайта на компанията. За останалите кредитни продукти на фирмата условията се договарят в зависимост от конкретната ситуация.

Контакти на VivaCredit:

Адрес: Централен офис гр. София 1324, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73Г

Телефон: 0700 45 245 (Без допълнително таксуване)

Електронна поща: viva@vivacredit.bg

Населени места в, които фирмата предлага бързи кредити:

София, Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора, Силистра, Сливен, Видин, Петрич, Сандански, Пазарджик, Видин, Враца, Търговище, Смолян, Хасково, Кърджали, Търговище, Плевен, Ловеч, Шумен, Русе, Благоевград, Добрич, Разград, Монтана, Ямбол

Вивус кредит до заплата без лихва

фератум

Author Info

podkrepaeu

Member since 6 години ago
  • office@creditpodkrepa.eu
View Profile

Вива Кредит: Сега, Оптима, План, Авто до 90 000 лв.! ✔ 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.

Вива Кредит: Сега, Оптима, План, Авто до 90 000 лв.! ✔ 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.