Информация за кредитната институция

vivacredit
0

0 Reviews

Популярни

Вива Кредит: Сега, Оптима, План, Авто до 90 000 лв.! ✔

 

Продукти на вивакредит

Вива Кредит Сега

Вива Кредит Сега е предназначен за онези ситуации, когато възниква спешна необходимост от средства за непредвидени разходи. Минимумът на заемите, за които може да кандидатстват кредитоискателите в рамките на този кредитен продукт, е 100 лв., а таванът е 300 лв. Процедурата по отпускане на кредита е много бърза и лесна, а срокът на погасяване е между 14 и 30 дни в зависимост от предпочитанията на кредитополучателите.

Вива кредит "СЕГА"

Вива Кредит План

Вива Кредит План е насочен към хората, които се нуждаят от по-голяма сума и по-дълъг срок на връщане на кредита. Заемът е в размер от 300 до 1500 лв., а вноските може да са между 3 и 18.

 

Вива "ПЛАН"

Вива Кредит Авто

Една от запазените марки на Вива Кредит е заемът, който е предназначен специално за закупуването на автомобил – Вива Кредит Авто. Стойността на кредитната линия е до 4000 лв. и възможност за финансов лизинг до 30 000 лв. Одобрението е в рамките на 30 минути, а погасяването на кредита е на вноски.

 

Вива Кредит Оптима

Вива Кредит Оптима е кредит между 5000 и 90 000 лв., предоставян срещу обезпечение с имот. За последния не е необходимо да доказвате доход, нито пък се изисква да имате добра кредитна история. Одобрението също се случва бързо в сравнение със стандартните подобни кредитни продукти – в случая предварителното одобрение идва до 24 часа. Парите се усвояват до 3 дни след вписването на ипотеката. Кредитът се погасява в срок от 12 до 60 месеца, като за разлика от останалите кредитни продукти на Вива Кредит тук лихвата е фиксирана.

viva кредит "оптима"

Кредитната организация предлага и възможността кредитополучателите да рефинансират кредитните си задължения. За целта трябва да се заяви такова желание в офис на фирмата или на безплатния клиентски номер. За кредита с погасяване на една вноска може да бъде поискано удължаване на срока, като на фиксираната в договора дата се заплатят само лихва и неустойка (при липса на обезпечение по заема, предоставено от клиента). Главницата може да бъде платена в следващ по-късен период.

Условията за кандидатстване във VivaCredit

Условията за кандидатстване са максимално гъвкави, така че клиентите могат да избират измежду различни опции. Единият вариант е да се използва формата за кандидатстване, поместена на сайта на фирмата. След изпращането и Вива Кредит ще се свърже с вас в рамките на 15 минути. Другият вариант е кандидатстването да стане в офис на фирмата или в партньорската мрежа. Изискване на фирмата е кандидатите за кредит да имат навършени 21 години и доказан регулярен доход. Също така в срок до 3 дни от отпускането на кредита трябва да бъде предоставено обезпечение или банкова гаранция за кредита.

Погасяване на кредита във VivaCredit:

Опциите за погасяването на заема също са няколко. В брой вноските по кредитите могат да бъдат заплатени в офис на фирмата, на каса на Изи Пей или в партньорската мрежа на Вива Кредит. Погасяването може да стане и чрез банкова сметка.

Лихви и такси VivaCredit

Всички лихви и такси по кредитните продукти на Вива Кредит са описани в документ, озаглавен „Тарифа на „Вива Кредит” ООД, относима към договори за паричен заем „Вива Кредит Сега 14 и 30” или „Вива Кредит План”, който е публикуван на сайта на компанията. За останалите кредитни продукти на фирмата условията се договарят в зависимост от конкретната ситуация.

Контакти на VivaCredit:

Адрес: Централен офис гр. София 1324, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру No 28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73Г

Телефон: 0700 45 245 (Без допълнително таксуване)

Електронна поща: viva@vivacredit.bg

Вивус кредит до заплата без лихва

фератум

Локация

0 Reviews