Информация за кредитната институция

izi kredit
0

0 Reviews

Популярни

Изи кредит – кредити до 90 000 лв.

Виж още оферти!

EasyCredit - - финансови услуги от врата до врата

Изи кредит (Еasy Credit) е търговска марка на "Изи Асет Мениджмънт" АД, с която дружеството оперира на пазара на кредитни услуги у нас. Регистрацията си като небанкова финансова институция дружеството получава от Българската народна банка през 2006 г. Две години по-късно компанията получава и удостоверение, че е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри. Освен че компанията е много успешна с дейността си в България, тя търпи и много бързо развитие в чужбина, като към момента има филиали и в Украйна, Румъния, Полша и Македония.

Понастоящем може да се каже, че с близо 2000 служители и 90 офиса на европейския пазар, „Изи кредит” е международна компания, която представя много добър бизнес модел.

Сред причините за бурния успех на фирмата са основните принципи, които „Изи кредит” спазва в работата си. Те са наречени „Нашите 7 обещания към клиента”.

Сред тях са:

  1. отговорност при предоставяне на кредитите и ръководене от нуждите на клиентите;
  2. прозрачност в дейността, като се предоставя своевременна и пълна информация,
  3. без скрити условия и налагане на нерегламентирани такси;
  4. клиентите да получават всички документи,
  5. свързани с отпускането на техните заеми;
  6. уважение към клиента;
  7. рофесионално разработена програма за лоялни клиенти,

чрез която компанията се отблагодарява за коректността на потребителите на нейните продукти чрез различни подаръци, бонуси и отстъпки; подкрепа за социалноотговорни инициативи и непрекъснати усилия за запазване на доверието на клиентите.

Кредитните продукти на „Изи кредит” са насочени към хора с различни потребности и различно трудово и социално положение. Това е фирмата, която в момента предлага най-

богато портфолио от заеми на пазара. Разработени са продукти за пенсионери, за хора с постоянен трудов договор, кредити за лоялни клиенти, кредити за хора с доказани доходи и др. Потребителите могат да избират между две основни опции на връщане на заемите – седмични или месечни вноски. Първият кредит е наречен „Изи Кредит”, а вторият – „Изи

изикредит

Месец”.

Услуги на Изи Кредит

Тъй като при първата опция рискът за кредитната институция е по-малък, максималният размер на отпусканите кредити е до 3000 лв., а за нови клиенти – 1000 лв. При погасителния план с месечни вноски минималната сума за кредитиране е 200 лв., а максималната – 2500 лв. Броят на погасителните месечни вноски също може да се избира от клиента – съответно за 4, 6 или 8 месеца.

Кандидатстването за кредитиране става чрез онлайн заявката на „Изи кредит” или чрез специалната телефонна линия за обслужване на клиенти. Една от уникалните характеристики на кредитната институция е възможността за лично посещение у дома на кредитен консултант, който съответно подпомага кредитоискателите при избора им на кредитен продукт и може да предостави одобрения заем също в дома на клиента. Другият вариант за усвояване на отпуснат кредит е да бъде преведен по специално издадената от компанията карта, наречена „Изи кард”.

За пенсионери се предлагат по-облекчени условия, като например възможността за по-дълъг срок на погасяване. За хората, които са заети на постоянен трудов договор, таванът на кредитирането е до 5000 лв., а за онези с доказан доход – до 8000 лв. Съответно и сроковете за връщане на заемите са по-дълги в тези варианти.

„Изи кредит” предоставя заеми и чрез клоновете на „Български пощи”.

Вивус кредит до заплата без лихва

фератум

Локация

0 Reviews