За разлика от другите заеми който се взимат много трудно заради големите изисквания на банките, студентските кредити за стават хит. Изискването към студентите е да представят уверение за университета в който учат, без да се изисква трудов договор.

Според желанието на студентите парите могат да се изплатят наведнъж или всеки семестър по-малко. Друга особеност на този заем е че не е нужно да се представят документи за доходите на родителите.

Максималния размер на кредита се равнява на около 48000 – 50000 лв.

Какви са лихвените проценти на студентските кредити?

Той се определя главно от семестриалните такси който студента ще дава по време на неговото обучение. Обикновено лихвения процент варира от 9-10 % в заеми в левове и около 8% в заеми в евро. Ако студента реши да има поръчител за заем около 15000лв. в гратисния период се изисква изплащането само на лихвата, а погасяването на целия заем трябва да стане 84 месеца след взимането на цялата сума.

Без гратисен период сумата трябва да се изплати почти за двойно по-малко време и с по-голяма лихва (12 %). Ако студента иска да сложи като гаранция ипотека се изплаща около 70% от сумата на имота, периода в който трябва да се изплати е 6 г а лихвата 12-13 %. За обучение в чужбина се предлага с ипотека и изплащане на 90% от сумата на имота. Времето за изплащане е 30г. с гратисен период от 3 години и с доста висока лихва – 15%. Много студенти решават да теглят този заем за да заминат на бригада в чужбина с мисълта, че ще удвоят сумата. Заема се определя според исканата цена от агенцията, която ще трябва за заминаването на студента. Тя обаче е различна в зависимост от агенциите – за САЩ може да стигне и до 5000лв а за Англия 1000лв (това са едни от най-честите дистинации).

Какви са плюсовете на студентските кредити?

Някой банки предлагат кредити освен за покриване на семестриалните такси, а и за месечни разходи (наеми, храна, разходи в университета, транспорт и др. подобни) и те се равняват на 200-300лв. Други банки привличат вишистите като ги стимулират с намаляване на лихвения процент при добър успех след сесиите. Някой обаче изискват минимален успех за получаване на заема – добър 4. Под внимание трябва да се вземе и учебното заведение в което студента се обучава поради факта, че много университети сключват договори с банки и съответно има отстъпки.

Какво представляват студентските кредити?