Проблемите на българския кредитен пазар

Съвсем скоро стана ясно, че омбудсманът Мая Манолова ще се опита да отнеме привилегиите на банките пред Конституционния съд. В основата на неговото изискване е да се премахне правото на банковия сектор да получава изпълнителен лист от съдилищата при предоставяне на единствен документ за взетия заем – опция, която освен тях сега имат държавата и общините.

БНБ
Българска народна банка

Според цялото изложение на омбудсмана Манолова, то сега банките могат да получават решение от съдилищата само при предоставяне на изпълнителен лист, взет директно от счетоводните книги на съответната банка. Лошото в случая е, че само срещу молба и подобно копие от счетоводната документация на банката съда разрешава незабавното събиране на дълга по отпуснатия заем. Събирането на закъснелия с плащането на своя кредит клиент не може да бъде прекратено дори ако срещу решението на съда има обжалване от негова страна.

Единствения изход за клиента, който не е съумял да изплати своя заем е да обезпечи кредита с движимо или недвижимо имущество, което отговаря на дълга му. За разлика от другите кредитни организации, като небанковите кредитни компании, то тук законът подпомага неравенството между институциите, като банките могат бързо и лесно да съберат своите дългове по закон, който води своето начало от далечната 1952 година.

Според Мая Манолова, законът не е актуален поради факта, че България вече не е под тоталитарно управление т.е. не са взети предвид насърчаването на частната инициатива и пазарната икономика, а се приема, че банките са държавни учреждения. Според нея този закон се противопоставя на настоящата Конституция, според която условията, пред които са изправени пазарните стопански субекти са изравнени.

Друг проблем, на който се обръща внимание е въпросът защо счетоводните книги на банковите организации трябва да имат по-висока правна стойност от тези на останалите фирми в държавата.

Благодарение на тази инициатива, небанковите компании за отпускане на кредити могат допълнително да подобрят условията, при които предоставят заеми на своите клиенти, а така ще са доволни всички страни, освен банките разбира се.

Какви са проблемите на кредитния пазар в България
Отбелязана с: