Видове ипотечни кредити

Заем, обезпечен с ипотека върху жилищен или друг вид недвижим имот се нарича ипотечен кредит. Този вид дългосрочни заеми могат да бъдат условно разделени на две основни групи: целеви жилищни кредити и нецелеви заеми за покриване на текущи нужди.

Целевите жилищни заеми се отпускат на кредитополучателите единствено по предназначение и този вид заеми могат да се разделят на:

  1. Кредит за покупка на жилища ( къщи, апартаменти), офиси, ателиета, гаражи и друг вид недвижими имоти. Независимо дали имота, който искате да закупите е вече построен, тепърва ще се строи или е в процес на строеж банковите институции отпускат жилищни заеми, като условието е да бъде предоставено обезпечение върху заема, което най – често е ипотека върху имота, който ще се купува, друг недвижим имот на кредитоискателя или гаранция от трети лица. Размерът на заема, който може да ви бъде отпуснат зависи от стойността на договорената покупна цена на имота, пазарната стойност на ипотекирания имот, с какви доходи разполагате като кредитополучател и какви са максималните размери на отпусканите ипотечни кредити според правилата на банковата институция в която кандидатствате за заем.
  2. Ипотечен кредит за ремонт, реконструкция на недвижим имот. Този вид заем можете да получите като представите подробен списък на необходимите ви материали или оферта от строителната фирма – изпълнител на ремонта или реконструкцията. Най – често този вид заеми се отпускат на траншове, за да може по – лесно да бъде проследено от кредитора усвояването на парите на заем. И в този случай обезпечението е върху недвижим имот или се гарантира от трети лица, а размерът на отпуснатия ипотечен заем зависи от стойността на сделката, пазарната стойност на ипотекирания имот, доходите ви и максималния размер за заеми,
    който отпуска банката.
  3. Ипотечен кредит за рефинансиране – този вид ипотечен заем се отпуска от банките за погасяване на кредити, отпуснати от други банкови институции. Нецелевите заеми за покриване на текущи нужди се наричат още и ипотечни потребителски кредити и при тях банката не изисква да бъде представен план за изразходване на отпуснатата сума по предназначение.

Предимства и недостатъци на ипотечния кредит

За съжаление колкото и да ни се иска да можем да закупим или построим собствено жилище с лични средства, това е немислимо да доста голяма част от нас. Единици са тези семейства, които имат достатъчно спестявания, за да се справят сами без да се налага да потърсят ипотечен заем.

Ипотечния заем е вид банков заем, който се отпуска от банковите институции след като заема се обезпечи с ипотека върху недвижимия имот, които кредитоискателя желае да закупи или построи.

В зависимост от това, за какво искате да използвате ипотечния заем, той може да бъде кредит за жилище, кредит за ремонт и реконструкция, кредит за рефинансиране по стар заем от друга банка и други.

В този материал ще поговорим за предимствата и недостатъците на ипотечните кредити, като се надяваме да внесем малко повече яснота, ако ви се налага да кандидатствате за такъв вид заеми.

Първо ще поговорим за това какво печелите, ако закупите жилище с ипотечен заеми.

Преди всичко си осигурявате собствено жилище и няма да се притеснявате от наеми, хазяи и неуредици. В собственото си жилище можете да правите ремонти, да го подреждате както си искате, защото ще живеете самостоятелно и е лично ваша работа как да го ремонтирате, за да ви е комфортно.

Разбира се, ползването на ипотечен заем си има и своите не толкова добри страни.

На първо място заема, който ще изплащате ще е за доста дълъг период от време (20 – 30 години ). За да ви бъде отпуснат от банките трябва да имате доста висока заплата, с която да покривате вноските и да ви остават средства. Остава и притеснението да не ви уволнят от работа, да не ви увеличат вноските по заема или пък да не назрее още някоя световна икономическа криза. Съществува и вероятност, ако имате нужда от потребителски заем, той да не ви бъде отпуснат, тъй като имате ипотечен кредит.

Няколко важни неща за ипотечните кредити, които е добре да знаете

Не знам за другите страни, но за нас като българи няма по – ценно нещо от това да притежаваме собствен имот. И докато нашите баби и дядовци са строили, колкото могат и когато построят собственото си жилище, днес всяко семейство иска колкото се може по – бързо да се сдобие със семейно жилище. За съжаление много малка част от нас имат финансовата възможност да построят или закупят жилище със собствени средства и затова се налага да поискаме ипотечен заем.

Преди да си харесате жилище и да правите планове за бъдещето обаче е добре да знаете някои основни неща за търсените пари на заем за покупка на жилище и едва тогава да кандидатствате за заем.

С това какви нетни месечни доходи разполагате зависи дали ще ви бъде отпуснат ипотеката, която ви е необходима. Задължително условие на кредитора е след всички плащания по ипотеката и останалите задължения да притежавате месечна определена сума.

Имайте и предвид, че за да кандидатствате за ипотечен кредит трябва да представите редица документи, както и да платите такси за разглеждане на документите, за предварително проучване и такса за оценка на ипотекирания имот.

Важно е да знаете, че по – голямата част от банковите институции отпускат между 50% и 80% от оценката на недвижимия имот, като разликата между крайната цена и опуснатата сума пари на заем трябва да се покрие от вас.

Ипотечните кредити са дългосрочни заеми, които се отпускат обикновено за срок от 20 – 30 години, затова е добре внимателно да премислите на какъв погасителен план да се спрете. Добре е да знаете, че лихвите могат да са фиксирани (еднакви до края на периода на ипотечния кредит), плаващи (променят се според пазарните условия), ипотеки с по – ниски лихви в първите няколко години от изплащането на заема, които впоследствие се увеличават в зависимост от пазара и заеми с намаляващи месечни вноски, при които лихвите в първите години са по – високи и които се понижават към края на ипотечния кредит.

Ипотечни кредити