“Добър“ или “Лош“ дълг ?

През последните години хората стават все по- запознати с различните финансови продукти и с финансовите решения, които тези продукти предлагат. Клиентите на финансовите и нефинансовите институции търсят конкретни решения чрез най-подходящите кредитни предложения – като започнем от студентските кредити, ипотечните и потребителските кредити, минем през лизнга като форма на кредитиране и стигнем до използването на кредитните карти. Вероятно сте си задавали въпроса дали има “добър “ дълг и “лош“ дълг ? Какво количество дълг е приемливо за Вас ? Ще се опитаме на кратко да отговорим на тези въпроси.

Какъв е смисъла на “Добрия“ дълг ?

За да определите даден дълг като “добър“ или не, запитайте се дали използвате дълга за покупка на нещо , с което добавяте стойност / по-висока образователна степен, завършване на специално професионално училище и т.н./. Друг въпрос, който може да си зададете е дали вашата покупка ще доведе до увеличаване стойността на даден актив в бъдещето или не би довела до такова повишение. Жилищата в определени райони увеличават стойността си след определено време. Финансирането на бизнес с кредити може да доведе до повишаване на печалбата. Един студентски кредит би могъл да се разглежда като “добър“ или “лош“, в зависимост от това, дали след завършване на определен университет или професионално училище вие имате големи перспективи/въпреки растящата безработица/ да започнете работа по специалността или нямате такава възможност. “Добрият“ дълг е полезен, тай като той добавя осезаема и реално стойност за Вас.

Какво представлява “Лошият“ дълг ?

Доколкото “добрият“ дълг генерира стойност за вас, то много финансови аналитици отбелязват, че кредитните карти са пример за “лош“ дълг. “Лошият“ дълг се появява при покупка на краткотрайни, подлежащи на разваляне стоки или услуги. Такива са : дрехите, храната в ресторантите, ваканциите, разни джаджи, които не са ни необходими . В повечето случаи покупката на такива стоки и услуги не добавят реална стойност в живота на човека и не са необходими.

Разбира се има и кредити, които могат да се класифицират както като “добър“, така и като “лош“ дълг. Пример може да бъде кредитът за покупка на автомобил. Ако колата има разумна цена, надеждна е и е добре поддържана и се използва за транспорт на вашето семейство до работа и до училище, то тя добавя осезаема стойност за вашия живот и е “добър“ дълг. Ако имате много скъп и луксозен автомобил, който има скъпа поддръжка и ремонт, то авто кредитът би могъл да попадне в категорията на “лош“ дълг.

Колко дълг може да поемете ?

Банките предлагат по-изгодни лихвени проценти на тези клиенти, които имат разумни нива на коефициента дълг към доходи. Този коефициент трябва да се движи в рамките на 30% – 40%. За да изчислите този коефициент трябва да разделите всички месечни задължения на месечния доход преди приспадане на данъците. Кредитодателите /банките/ предпочитат кредитополучатели, които имат успешно обслужвани /без просрочени плащания/ няколко различни типа кредити. Отговорното използване на различните видове кредити е най-добрия начин за да имате добра кредитна история.

В заключение “добрият“ дълг води до добавяне на стойност, а “лошият“ дълг се използва за финансиране на покупки на стоки и услуги, които не са ни необходими или не са от съществена важност.

Какво е “Добър“ или “Лош“ дълг ?