Бърз заем при лоша кредитна история и рефинансиране на лоши кредити и задължения

Важно:

Винаги обаче се доверявай на утвърдени фирми като, проверявай дали са лицензирани и внимавай във финансовите условия – лихви, такси, цялостно оскъпяване. Ако никъде не получиш одобрение, по-добре търси алтернативи на финансиране, но не се предоверявай на съмнителни лица, или ако го направите се запознайте в детайли с всички документи, дори е препоръчително да се допитате до кредитен консултант и юрист, които ще Ви гарантират някаква сигурност.
Предимствата при кандидатстване за заем с лошо ЦКР:

  1. Подавате заявление само с лична карта
  2. Не ти е необходим поръчител за него
  3. Не е задължително да доказвате доходите от трудовия си договор
  4. Подавате зявление изцяло онлайн

Щом сте попаднали на настоящата статия, то и вие сигурно се питате как можем да получим бърз кредит при лоша кредитна история. Всъщност да получите подобен кредит от банкова организация е много трудно, а ако трябва да бъдем реалисти, то това на практика е невъзможно.

Не бързайте да се отчайвате, тъй като съществуват доста алтернативи на банковите кредити, като те промениха пазара на микро кредити у нас през последните години. Днес отпусканите от небанкови организации бързи заеми за хора с лошо кредитно досие в Кредитния регистър на БНБ са водещи по брой отпускани кредити у нас.

Защо да изберем небанкова финансова институция в този случай?

Именно небанковите финансови институции са вашия шанс да получите нужния ви заем и то при лоша кредитна история. Въпреки, че доста от лицензираните от БНБ организации могат да не поемат риска да ви отпуснат желаните пари на заем, то при регистрирани над 200 кредитни организации от подобен тип все пак има сериозна вероятност някоя компания с по-гъвкава и високо рискова кредитна политика да се съгласи да ви отпусне нужния кредит.

Трябва да знаете, че колкото по-висок е рискът за кредитора, толкова по-високи са и лихвите по взетия заем.

Именно за това е добре да обмислите всички варианти. Ако не можете да намерите компания, която да е склонна да ви предостави заем, то можете да се консултирате със служителите им, за да разберете дали има възможност все пак при по-високи лихви да ви се отпуснат нужните средства.

Естествено предложението от наша страна за по-висока лихва е доста отчаян ход, но все пак може и да проработи и въпреки факта, че ще се наложи да платите повече, то ще имате шанса да се сдобиете с парите, от които спешно се нуждаете по една или друга причина.

Виж нашите кредитни предложения:

Как може да се озовеш като лош платец в Централния кредитен регистър?

Най-краткото обяснение е:

Ако имаш изтеглен кредит, независимо какъв, и си бавил една или повече вноски по погасяването му с месец или повече. В този случай кредитната институция подава информация за теб към регистъра и това се отразява на кредитния ти рейтинг. Няма значение, дали става дума за бърз и малък кредит или голяма сума, изтеглена от банка.

Когато настъпи такава ситуация в общи линии нямаш какво да направиш. Историята ти не се трие и ако във всичкото останало време си бил лоялен платец, това не променя факта, че дори веднъж си нарушил договореностите. По тази причина не е препоръчително да се допуска забавяне. Дори да имаш затруднение да изпълняваш погасителния си план, по-добре е да потърсиш решение, включително предоговаряне или рефинансиране, според случая.

Но ако това вече е факт, то не означава задължително, че повече не можеш да получиш кредит. По принцип самата кредитна справка се прави за пет години назад. Тоест при кандидатстване кредитната институция проверява този период и ако са изминали 5 г. от несправянето ти с вноските, проблем няма. Ако не са изминали обаче, това се отчита. Заедно с кредитната ти история се правят и редица други проверки за теб. Възможно е останалите показатели да са високи и тогава е допустимо и отпускането на заем. Да речем ако имаш висок осигурителен доход, осигуряван си в редовно и т.н.

Банки vs Небанкови институции

Кредитна история
Не мислете, че непременно ще Ви бъде отказан кредит ако сте с лошо цкр

Традиционно банките са по-стриктни спрямо досието ти като лоялен платец. Причината е, че на практика те оперират с чужди средства – депозитите на всички граждани, които са решили да спестяват парите си при тях. Това ги кара да бъдат по-предпазливи и да не допускат наличието на рискови клиенти (какъвто си ти, ако си вписан като лош платец в ЦКР). При небанковите кредитни институции обаче режимът е по-свободен. Те могат да допуснат да рискуват, защото не работят с депозити и съответно единственото, което е заложено, са техни лични средства.

Да се сдобиеш с лоша кредитна история е доста неприятно, ако впоследствие ти се наложи отново да теглиш кредит. Възможно е да срещнеш затруднения в това начинание. Затова е важно да не допускаш да се случи.

Кредит за рефинансиране на лоши кредити и задължения

Рефинансиране на необслужвани или просрочени кредити

Кредитът за рефинансиране се предлага с цел погасяване или обединяване /консолидиране/ на лоши и необслужвани заеми, отпуснати от други финансови институции или погасяване на стар кредит с нов от банката или кредитната институция от която е отпуснат, но при по-изгодни условия.

Рефинансирането на кредитно задължение дава възможност на кредитополучателите да предоговорят условията по договора си за кредита – размер на кредита, лихви, такси и комисиони, срок, застраховки, обезпечение.

Рефинансирането често се използва за смяна на обслужващата Ви кредитна институция, когато условията на конкуренцията са с по-добри параметри.

Основното предимство при рефинансирането на кредитните продукти /бърз кредит, ипотечен кредит,потребителски кредит, кредитна карта / е наличието на по-нисък ГПР /годишен процент на разходите/, който трябва да компенсира и наказателната лихва при предсрочно погасяване на задължението. ГПР е измерител за всички разходи по Вашия кредит – лихва, такси и комисиони.

Това, което е важно да знаете, при рефинансиране на Вашите задължения е :

1. Каква е таксата за предсрочно погасяване, която е предвидена във Вашия договор ?

Съгласно законът за потребителския кредит таксата за предсрочно погасяваната e:

Кредиторът няма право на обезщетение или неустойка, когато погасяването е в период, при който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран /кредита е с плаваща лихва/ и когато кредитът е овърдрафт;

Кредиторът има право на обезщетение, когато погасяването е в период, при който лихвеният процент по договора за кредит е фиксиран / лихвения процент е постоянна величина/. Обезщетението на кредитора не може да бъде по-голямо от 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от една година. Когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от една година, обезщетението на кредитора не може да е по-голямо от 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит.

2. Рефинансирането е свързано с редица такси и комисиони, характерни за отпускането на нов кредит – такси за разглеждане на документи, комисиони за управление и обработка на кредита, нотариални такси за заличаване на старата ипотека и учредяването на нова, такси в Агенцията по вписванията.

3. Разходи за застраховки – застраховка на кредитополучателя, застраховка „Живот“ и имуществена застраховка по ипотечните кредити. Новите застраховки увеличат разходите при рефинансирането.

4. Не пропускайте да поискате погасителен план, от който ще видите ГПР и какви главници и лихви ще плащате.

Размерът на кредита за рефинансиране обикновено не може да надхвърли сумата на остатъчната главница по ползвания кредит и таксата за предсрочното му погасяване. Изисква се писмен документ от кредитора за наличие на целеви кредит, титуляр, остатъчна главница, такса за предсрочно погасяване, адрес на имота, обезпечение на кредита, номер на сметка, по която да се преведе разрешената за рефинансиране сума. Много често кредитът за рефинансиране се комбинира с отпускането на допълнителен кредитен лимит, ако кредитополучателя отговаря на условията за кредитоспособност на съответната банка или небанкова институция.

Рефинансирането на практика е получаване на нов кредит, със всички посочени по-горе разходи. Ето защо Вашата преценка трябва да бъде ясна и точна и съответно да сте убедени, че от Вашият джоб ще излизат по-малко пари за обслужване на задълженията.

Възможност е и да поискате да предоговорите кредитното си задължение в кредитната институция в която е отпуснато. Предоговарянето на кредит е по-добрия вариант от рефинансирането, защото е свързано с доста по-малко разходи. Вие имате кредитно досие с всички необходими документи за вас, като клиент и за съответните обезпечения. В тарифите на всяка банкова или небанкова кредитна институция има и предвидени такси за предоговаряне на кредитни ангажименти, включително и за превалутиране на заеми.